Smart financing with Eurocard & Capcito


Get a free offer

How it works

Smart financing with Capcito och Eurocard

01
Get an offer right away

Get a free offer by answering a couple of quick questions about your company. If you connect your business system, you can get an even better offer.

02
Apply online

We analyze your sales to give you an instant offer, regardless of whether you need a cash injection today or long-term credit. If you want to proceed, applying online is easy.

03
Get paid within 24 hours

When an application is approved, we pay out right away. In most cases, that means money in your account as soon as the same day.

04
Get paid within 24 hours

When an application is approved, we pay out right away. In most cases, that means money in your account as soon as the same day.

Vanliga frågor om Capcito

Varför ska vi sälja fakturor till Capcito?
Hur får jag en offert?
Vad är villkoren?
Vad krävs för att en faktura ska kunna säljas?
Måste vi sälja alla företagets fakturor till Capcito?
Vad kostar fakturaköp?
Hur gör jag en ansökan?
När får jag besked?
När betalas pengarna ut?
Vem skickar ut fakturan när den är såld?
Vad händer om min kund inte betalar?
Vad är skillnaden på fakturaköp med eller utan återköp?
Bestämmer vi själva om vi vill sälja fakturan med eller utan återköp?
Vad är skillnaden mellan att fakturaköp och factoring?
Var hittar jag alla villkor?
Kan vi sälja enskilda fakturor till Capcito?
Kan vi sälja fakturor via vårt fakturaprogram?
Hur blir det med bokföringen?
PR