7 tips to handle stress

business, lifestyle
Capcito, 2 Juni
happy entrepreneur

“Vår hjärna blir lätt beroende av reaktiva vanor som att skanna mejl och sociala medier, och det får stresshormonerna att surra redan innan morgongröten kokat klart.”

Capcito
2 Juni 2022