Skakiga tider att vänta – 7 tips för att gardera ditt bolag

Bygga bolag
Tom Turula, 16 November
Stormväder
Ingen kan förutspå de slutliga effekterna av den pågående coronakrisen. Men en sak är säker – svenska företagare måste börja anpassa sig för ett utmanande 2020. Här är några saker som kan hjälpa ditt företag i osäkra tider.

1. Likviditetsplanera

2. Se över kostnaderna

3. Anpassa leverantörskedjan till en ny verklighet

4. Se över möjligheterna till prisvärd finansiering

“Som tur finns idag fler alternativ för prisvärd finansiering än för bara några år sedan.”

5. Håll kontakten med kunderna (och omvärlden)

6. En mänsklig kris kräver en mänsklig respons

7. Håll dig uppdaterad kring offentligt stöd

Tom Turula
16 November 2021