Stärk likviditeten i företaget – 8 smarta tips

Likviditet, Företagande
Capcito, 9 Mars
kvinna entreprenor butik laptop glad
En sund likviditet är en grundförutsättning för alla företag – och samtidigt en stor utmaning. Vad kan man göra som företagare för att stärka likviditeten? Vi ger några handfasta tips.

1. Satsa på likviditetsplanering

2. Fakturera kunder så fort som möjligt

3. Omförhandla betalningsvillkor

4. Håll koll på preliminärskatten

5. Se över kostnader och utgifter

6. Ha finansieringsalternativ nära till hands

7. Sälj företagets tillgångar

8. Digitalisering: Öka intäkter och minska kostnader

Capcito
9 Mars 2022