Stärk likviditeten under hösten med fakturabelåning

Finansiering, Likviditet
Capcito, 8 September
Hösten har kickat igång, och med det ökar likviditetsbehoven. Medan många mindre företag vanligen finansierar verksamheten med företagslån, checkkredit eller fakturasälj, finns en finansieringsform som plockar de bästa bitarna av alla. Fakturabelåning, på det moderna och schyssta sättet.
Entreprenörer pratar med varandra
Capcito
8 September 2022