Allmänna villkor för företagslån – Capcito Lending 2 AB