Allmänna villkor för Capcito Flex fakturabelåning – Capcito Lending 2 AB