7 starka skäl att sälja bolagets fakturor

Fakturaköp
Tom Turula, 16 November
Entreprenör som ler
Att sälja fakturor är ett enkelt sätt att frigöra rörelsekapital, utan att binda upp företaget på något. Du kan ta dig an fler uppdrag, täcka kostnader, eller slippa långa betaltider – på trygga och flexibla villkor. Här är allt du behöver veta om fakturaförsäljning via Capcito.

”Fakturaförsäljning är ett smart sätt att stärka likviditeten i bolaget, eftersom du konverterar dina kundfordringar till pengar direkt.“

Sälja fakturor – smidigt sätt att gardera mot långa betaltider

Sälja fakturor hjälper bolaget växa, täcka kostnader och sprida risken

"Fakturafinansieringsmarknaden drivs av snabbt växande finansieringsbehov bland små- och medelstora företag. Branschen väntas växa med 13 procent per år fram till 2022."

7 starka skäl att sälja fakturor via Capcito

“Marknaden börjar inse att sälja fakturaförsäljning är ett smart sätt att omsätta pengar snabbt, och investera i verksamheten."

Därför är sälja fakturor framtiden

Så fungerar det att sälja fakturor via Capcito

Sälja fakturor - övrig information

Tom Turula
16 November 2021