Vanliga frågor och svar

Vilka är Capcito?
Hur kan Capcito hjälpa vårt företag?
Vilka erbjuder företagslån?
Varför ska vi välja Capcito och inte någon annan?
Vad är ett låneutrymme?
Vilka bokföringsprogram kan jag koppla till Capcito?
Får jag rabatt om jag kopplar bokföringsprogram?
Gör ni en UC vid ansökan?
Varför ska jag koppla mitt bokföringsprogram?
Måste vi koppla vårt bokföringssystem?
Erbjuder Capcito checkkredit?
Vad är skillnaden mellan företagslån, fakturaköp och fakturabelåning?
Hur mycket kan vi låna?
Hur ansöker vi om finansiering?
Vi har fått en påminnelse på en faktura som vi redan betalat, vad gör vi?
Vad händer om min kund bestrider en faktura?
Vi har precis ansökt om att sälja en faktura, vad händer nu?
Vår kund har betalat en faktura direkt till oss, vad gör vi?
Vad innebär skötselborgen?
Vem bestämmer om fakturan säljs med eller utan återköp?
Vad händer om en kund inte betalar fakturan?
Vem skickar ut fakturan när den är såld?
Vad innebär automatisk bokföring när jag säljer fakturor?
Vad kostar det att sälja fakturor till Capcito?
Vad krävs för att vi ska kunna sälja en faktura?
Hur begär vi en offert?
Hur fungerar Capcito Fakturaköp?
Kan ni köpa fakturor som redan har förfallit?
Kan jag sälja en faktura mot ett utländskt bolag?
Vad innebär att fakturan säljs med återköp (regress)?
Kan jag sälja fakturor mot privatpersoner?
Kan jag sälja fakturor i annan valuta än SEK?
Vilka leveransmetoder har ni vid utskick av fakturor?
Kan jag samla mina lån hos Capcito?
Kan jag utöka mitt företagslån?
Vi har missat en betalning, vad händer nu?
Kan jag förlänga löptiden på mitt lån?
Kan jag betala av lånet i förtid?
Hur amorteras mitt företagslån?
Jag fick avslag trots att jag hade ett låneutrymme, varför?
Kan ni erbjuda företagslån till ett nystartat bolag?
Vad kostar Capcito Företagslån?
Varför amorteras lånet på veckobasis?
Vad är villkoren för företagslån?
Vad innebär automatisk bokföring om man har företagslån?
För vilka bolag passar Capcito Fakturabelåning?
Kan vi kombinera fakturabelåning med att sälja fakturor?
Hur fungerar Capcito Fakturabelåning?
Hur amorteras vår fakturabelåning?
Vad är skillnad mellan att sälja och belåna fakturor?
Vad är kraven för Capcito Fakturabelåning?
Vad händer om vi lånar mer än vad våra fakturor säkrar upp?
Hur utökar jag vårt fakturalån?
Vad kostar Capcito Fakturabelåning?
Vad är skillnaden mellan Capcito Fakturabelåning och en vanlig checkkredit?
Vad innebär automatisk bokföring och fakturabelåning?
Varför har ni tagit en kreditupplysning på mig?
Vilka bokföringsprogram kan jag koppla till Capcito?
Hur tar man fram engagemangsbesked?
Hur aktiverar/inaktiverar man automatisk bokföring?
Måste vi koppla vårt bokföringsprogram?