Därför behöver finansbranschen fler kvinnor

Fintech
Sammy-Joe Akar, 1 November
Annie Lindmark sitter i en soffa
Sverige har en ledande position inom fintech-branschen och är en av de länder med högst andel kvinnliga medarbetare inom fintech, men har fortfarande en lång väg kvar innan det kan kallas jämställt. Annie Lindmark, innovationsexpert och entreprenör, har en bakgrund inom finans och bank och har länge jobbat för att ändra bank- och finansbranschens förutfattade meningar och stereotyper kring vem som hör hemma inom området.

Branschens fördefinierade bild

"Det handlar om att förstå all nytta och de positiva effekter jämställdhet har, både på organisationen, men också på slutprodukten och kunderna"

Så tjänar företag på att arbeta mer jämställt

Sammy-Joe Akar
1 November 2021