Allmänna villkor för företagslån – Capcito Finance AB