Capcito tar in 74 miljoner – Schibsted och Ventech nya delägare

Nyheter
Capcito, 16 November
Michael Hansen, Mattias Axlind, Niklas Möller och Henrik Dyberg står framför en vägg
Capcito är ett snabbt växande fintechbolag som automatiserar lån och finansiering till företag, med en helt digital produkt. Nu har bolaget stängt sin tredje runda på sammanlagt 74 miljoner kronor. Nya delägare är Schibsted Growth och Ventech, en internationell VC. De befintliga delägarna SEB Venture Capital och Collector Ventures har båda försvarat sitt ägande i bolaget.

"Vi ser att det finns en stark efterfrågan bland växande företag av en mer prisvärd, flexibel och digital aktör"

“Capcito kan hjälpa företag och entreprenörer med finansiering, på ett helt nytt sätt. Äntligen börjar fintech för företag röra på sig, både i Sverige och internationellt. Det vill vi vara med på” - Dan Ouchterlony, Investment Manager på Schibsted Growth.

"Vi ser att Capcito är moget för att ta sitt koncept med automatiserad finansiering och förändra marknaden – och det är en resa Ventech vill vara med på. Jag ser fram emot att få hjälpa Capcito med internationalisering och fortsatt snabb tillväxt" - Tero Mennander, General Partner på Ventech Europe

Capcito
16 November 2021