Problemet som hämmar 80 procent av svenska företag

Fakturaköp
Tom Turula, 17 November
Entreprenörer pratar med varandra
När ett företag hamnar i en svacka är det ofta inte lönsamheten, kundstocken eller affärsmodellen som är grundproblemet. Allt som oftast är det likviditeten som ställer till det.
Tom Turula
17 November 2021