Allmänna villkor för Capcito Flex fakturabelåning – Capcito Finance AB